Biblioteca de curs

Numere și Aritmetică

The Integers

Commutative, Associative and Distributive LawsÎn curând
Order of OperationsÎn curând
The Number LineÎn curând
Arithmetic with Negative NumbersÎn curând
Properties of ZeroÎn curând
Absolute ValueÎn curând
Place ValueÎn curând

Fractions

IntroductionÎn curând
Simplifying and Expanding FractionsÎn curând
Adding and Subtracting FractionsÎn curând
Multiplying and Dividing FractionsÎn curând
Mixed NumbersÎn curând

Decimals

IntroductionÎn curând
Adding and Subtracting DecimalsÎn curând
Ordering DecimalsÎn curând
Multiplying DecimalsÎn curând
Dividing DecimalsÎn curând
Converting Decimals and FractionsÎn curând
RoundingÎn curând

Rates, Percentages and Ratios

Ratios and MixturesÎn curând
PercentagesÎn curând
Percentage Increase and DecreaseÎn curând
InterestÎn curând
Ratios and RatesÎn curând

Roots and Exponents

Square and Cube RootsÎn curând
Rational and Irrational NumbersÎn curând
Powers and ExponentsÎn curând
Large and Small NumbersÎn curând
Scientific NotationÎn curând

Ecuații și funcții

Introduction to Algebra

IntroductionÎn curând
Constants and VariablesÎn curând
Manipulating ExpressionsÎn curând
ModellingÎn curând

Proportional Relationships

IntroductionÎn curând
Direct and Inverse ProportionÎn curând
Graphing Proportional RelationshipsÎn curând
Constant of ProportionalityÎn curând

Linear Equations

Reasoning with Tape DiagramsÎn curând
Weighing and BalancingÎn curând
Manipulating EquationsÎn curând
Solving Linear EquationsÎn curând
InequalitiesÎn curând

Linear Functions

Input and OutputÎn curând
Graphing FunctionsÎn curând
Slope and InterceptÎn curând
Parallel and Perpendicular LinesÎn curând
Linear FunctionsÎn curând
Piecewise Functions and Systems of EquationsÎn curând

Geometrie

Area and Shapes

IntroductionÎn curând
Parallelograms and TrianglesÎn curând
PolygonsÎn curând
Circles and CircumferencesÎn curând
Area of CirclesÎn curând

Angles and Polygons

AnglesÎn curând
Angles in PolygonsÎn curând
Drawing Triangles
Pythagoras’ TheoremÎn curând
The Coordinate PlaneÎn curând
Transformations and CongruenceÎn curând

3D Solids

PolyhedraÎn curând
Nets and Surface AreaÎn curând
Volumes and CuboidsÎn curând
Prisms and PyramidsÎn curând
Cylinders and ConesÎn curând
SpheresÎn curând

Units and Measuring

MeasuringÎn curând
Units and ConversionÎn curând
Scale DrawingsÎn curând
Scaling and DimensionsÎn curând
EstimationÎn curând

Probabilități și Statistici

Introduction to Probability

IntroductionÎn curând
Coins, Cards and DiceÎn curând
Multi-Step ExperimentsÎn curând
Designing SimulationsÎn curând

Data and Statistics

IntroductionÎn curând
Dot Plots and HistogramsÎn curând
Box PlotsÎn curând
Mean, Median and ModeÎn curând
SamplingÎn curând
Comparing PopulationsÎn curând
Scatter Plots and Linear ModelsÎn curând

Geometrie

Geometria Euclidiană

IntroducereAxiomele lui EuclidConstrucții cu rigla și compasul
Și mai multe construcțiiÎn curând
Unghiuri și DemonstrațiiÎn curând
Origami și Plierea Hârtiei

Transformări și Simetrie

IntroducereTransformări Rigide
CongruențaÎn curând
SimetriaGrupuri de Simetrie și TapeteSimetria în FizicăOmotetii
AsemănareÎn curând

Triunghiuri și Trigonometrie

IntroducereProprietățile triunghiurilor
Linii mijlocii și AsemănareÎn curând
Congruența triunghiurilorTeorema lui Pitagora
Triunghiuri Isoscele și EchilateraleÎn curând
TrigonometrieTeorema Sinusurilor și Teorema Cosinusului

Polygons and Polyhedra

PolygonsQuadrilateralsTessellationsPolyhedra
Nets and Cross SectionsÎn curând
Prisms and PyramidsÎn curând
Scaling Shapes and SolidsÎn curând
Platonic Solids

Cercuri și Pi

IntroducereGrade și RadianiTangente, Corzi și Arce
Teorema CerculuiÎn curând
Poligoane cicliceÎn curând
Sfere, Conuri și CilindriSecțiuni conice

Non-Euclidean Geometry

Spherical GeometryMap ProjectionsHyperbolic GeometryMetric SpacesTopology
Higher DimensionsÎn curând

Algebră

Functions

Relations and FunctionsÎn curând
Graphing FunctionsÎn curând
Solving Equations GraphicallyÎn curând
Absolute Value FunctionsÎn curând
Inverse FunctionsÎn curând
Rates of ChangeÎn curând

Sequences and Patterns

IntroductionArithmetic and Geometric SequencesFigurate Numbers
Sequences as FunctionsÎn curând
Fibonacci NumbersSpecial SequencesPascal’s Triangle
Limits and ConvergenceÎn curând

Linear Equations and Inequalities

Solving Linear EquationsÎn curând
Graphing Linear FunctionsÎn curând
Systems of Linear EquationsÎn curând
Row Operations and EliminationÎn curând
Linear InequalitiesÎn curând
Inequalities in Two VariablesÎn curând
Systems of InequalitiesÎn curând

Quadratic Equations

Introduction
Binomial ExpressionsÎn curând
Solving Quadratic EquationsÎn curând
The Quadratic FormulaÎn curând
Graphing QuadraticsÎn curând
Projectile MotionÎn curând
More ApplicationsÎn curând

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and DecayÎn curând
Comparing ModelsÎn curând
Compound InterestÎn curând
Population DynamicsÎn curând

Probabilități și Matematică Discretă

Probability

Introduction
Probability TreesÎn curând
Venn DiagramsÎn curând
Conditional ProbabilityÎn curând
The Monty Hall Problem
The Birthday ProblemÎn curând
True Randomness

Statistics and Data

Casino Mathematics
Data VisualisationÎn curând
Center and Spread of DataÎn curând
Sampling and EstimationÎn curând
Spreadsheets and Frequency TablesÎn curând
Linear ModelsÎn curând
Causation vs CorrelationÎn curând

Codes and Ciphers

IntroductionÎn curând
Binary NumbersÎn curând
Error DetectionÎn curând
Secret CodesÎn curând
The EnigmaÎn curând
Public Key CryptographyÎn curând

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and DiceÎn curând
The Winning Move
Random WalksÎn curând

Algebră și analiză

Polynomials

IntroductionÎn curând
Zeros of PolynomialsÎn curând
Sketching Polynomial FunctionsÎn curând
The Factor and Remainder TheoremsÎn curând
Systems of EquationsÎn curând

Function Transformations

Combining and Composing FunctionsÎn curând
Translating FunctionsÎn curând
Reflecting FunctionsÎn curând
Scaling FunctionsÎn curând
Inverse functionsÎn curând

Rationals and Radicals

Rational and Irrational NumbersÎn curând
Rational Functions and ExpressionsÎn curând
Solving Rational EquationsÎn curând
Exponent LawsÎn curând
Radical FunctionsÎn curând
Solving Radical EquationsÎn curând

Exponentials and Logarithms

Exponential Growth and DecayÎn curând
Exponential FunctionsÎn curând
Introduction to LogarithmsÎn curând
Laws of LogarithmsÎn curând
The Number eÎn curând
Logarithmic FunctionsÎn curând

Sequences and Series

SequencesÎn curând
Series and Sigma NotationÎn curând
Arithmetic and Geometric SeriesÎn curând
The Binomial TheoremÎn curând

Geometrie și Algebră liniară

Coordinate Geometry

Equations of LinesÎn curând
Parallel and Perpendicular LinesÎn curând
Equations of CirclesÎn curând
Properties of PolygonsÎn curând
TransformationsÎn curând

Trigonometry

The Unit Circle DefinitionÎn curând
Graphs of Trigonometric FunctionsÎn curând
Amplitude, Frequency and TransformationsÎn curând
Pythagorean IdentitiesÎn curând
More Trigonometric IdentitiesÎn curând
Inverse Trigonometric FunctionsÎn curând
Circular MotionÎn curând

Conic Sections and Polar Coordinates

Parametric CurvesÎn curând
Circles and EllipsesÎn curând
ParabolaeÎn curând
HyperbolaeÎn curând
Polar CoordinatesÎn curând

Vectors

IntroductionÎn curând
Vector ArithmeticÎn curând
Scalar Products and Equations of PlanesÎn curând
Cross Products and Equations of LinesÎn curând
Geometry ProblemsÎn curând

Matrices

Matrices as TransformationsÎn curând
Matrix ArithmeticÎn curând
DeterminantsÎn curând
Matrix InversesÎn curând
Cramer’s Rule and Gaussian EliminationÎn curând
Eigenvalues and EigenvectorsÎn curând

Complex Numbers

IntroductionÎn curând
Complex ArithmeticÎn curând
Modulus and ArgumentÎn curând
Quadratic, Cubic and Quartic EquationsÎn curând
Euler’s Identity and De Moivre’s TheoremÎn curând
Complex Roots of UnityÎn curând

Fractals

IntroductionThe Sierpinski TriangleThe Mandelbrot Set
Space Filling CurvesÎn curând

Analiză

Differentiation

IntroductionÎn curând
Limits and GradientsÎn curând
Differentiation Rules IÎn curând
Differentiation Rules IIÎn curând
Optimisation problemsÎn curând

Integration

IntroductionÎn curând
Integration Rules IÎn curând
Integration Rules IIÎn curând
Definite Integrals and Areas under a CurveÎn curând
Numerical IntegrationÎn curând
Improper IntegralsÎn curând
Solids of RevolutionÎn curând

Numerical Methods

Solving Equations NumericallyÎn curând
The Newton­-Raphson MethodÎn curând
Maclaurin and Taylor seriesÎn curând

Differential Equations

Simple Differential EquationsÎn curând
First Order Separable EquationsÎn curând
Second Order Differential EquationsÎn curând
Homogenous Equations and Particular IntegralsÎn curând
Simple Harmonic MotionÎn curând
Coupled Differential EquationsÎn curând

Chaos Theory

Introduction
Mathematical BilliardÎn curând
The Three Body ProblemÎn curând
Phase Space and Strange AttractorsÎn curând
The Logistic MapÎn curând

Probabilități și Statistici

Advanced Probability

IntroductionÎn curând
Discrete Random VariablesÎn curând
The Normal DistributionÎn curând
Binomial and Poisson DistributionÎn curând
Continuous Random VariablesÎn curând
Random WalksÎn curând

Statistics and Hypothesis Tests

Data RepresentationÎn curând
Experiments and SamplingÎn curând
Hypothesis TestsÎn curând
Estimation and Confidence IntervalsÎn curând
The Law of Large Numbers and Central Limit TheoremÎn curând
Chi Squared Tests and Correlation CoefficientsÎn curând
Bayesian StatisticsÎn curând

Algorithms

Introduction to ComputingÎn curând
Complexity and O NotationÎn curând
Sorting AlgorithmsÎn curând
Linear Programming and the Simplex AlgorithmÎn curând
Graphs, Trees and NetworksÎn curând

Machine Learning

IntroductionÎn curând
Linear RegressionÎn curând
Support Vector MachinesÎn curând
Neural NetworksÎn curând
Unsupervised LearningÎn curând
Tensor FlowÎn curând