Biblioteca de curs
Explorează manualul viitorului

Numere și Aritmetică

The Integers

Arithmetic
În construcție
The Number Line
În construcție
Negative Numbers
În construcție
Absolute Value
În construcție
Properties of Zero
În construcție
Place Value
În construcție

Fractions

Introduction
În construcție
Fraction Arithmetic
În construcție
Mixed Numbers
În construcție
Dividing Fractions
În construcție

Decimals

Introduction
În construcție
Adding and Subtracting Decimals
În construcție
Ordering Decimals
În construcție
Multiplying and Dividing Decimals
În construcție
Converting Decimals and Fractions
În construcție
Rounding
În construcție

Rates, Percentages and Ratios

Ratios and Mixtures
În construcție
Percentages
În construcție
Percentage Increase and Decrease
În construcție
Interest
În construcție
Ratios and Rates
În construcție

Ecuații și funcții

Introduction to Algebra

Proportional Relationships
În construcție
Graphs an Variables
În construcție
Manipulating Expressions
În construcție
Modelling
În construcție

Linear Equations

Weighing and Balancing
În construcție
Tape Diagrams
În construcție
Solving Linear Equations
În construcție
Inequalities
În construcție

Linear Functions

Input, Output and Graphs
În construcție
Slope and Intercept
În construcție
Parallel and Perpendicular Lines
În construcție
Systems of Equations
În construcție

Roots and Exponents

Square and Cube Roots
În construcție
Rational and Irrational Numbers
În construcție
Powers and Exponents
În construcție
Scientific Notation
În construcție

Geometrie

Area and Shapes

Introduction
În construcție
Parallelograms
În construcție
Triangles
În construcție
Polygons
În construcție
Circles and Circumferences
În construcție
Area of Circles
În construcție

Angles and Polygons

Angles
În construcție
Angles in Polygons
În construcție
Drawing Triangles
Pythagoras’ Theorem
În construcție
The Coordinate Plane
În construcție
Transformations and Congruence
În construcție

3D Solids

Introduction
În construcție
Nets and Surface Area
În construcție
Prisms and Pyramids
În construcție
Cylinders and Cones
În construcție
Spheres
În construcție

Units and Measuring

Measuring
În construcție
Units and Conversion
În construcție
Scale Drawings
În construcție
Scaling and Dimensions
În construcție
Estimation
În construcție

Probabilități și Statistici

Introduction to Probability

Introduction
În construcție
Computing Probabilities
În construcție
Probability Trees
În construcție
Venn Diagrams
În construcție

Data and Statistics

Introduction
În construcție
Center and Spread
În construcție
Visualising Data
În construcție
Sampling
În construcție
Scatter Plots and Linear Models
În construcție

Geometrie

Geometria Euclidiană

IntroducereAxiomele lui EuclidConstrucții cu rigla și compasul
Și mai multe construcții
În construcție
Unghiuri și Demonstrații
În construcție
Origami și Plierea Hârtiei

Transformări și Simetrie

IntroducereTransformări Rigide
Congruența
În construcție
SimetriaGrupuri de Simetrie și TapeteSimetria în FizicăOmotetii
Asemănare
În construcție

Triunghiuri și Trigonometrie

IntroducereProprietățile triunghiurilor
Linii mijlocii și Asemănare
În construcție
Congruența triunghiurilorTeorema lui Pitagora
Triunghiuri Isoscele și Echilaterale
În construcție
TrigonometrieTeorema Sinusurilor și Teorema Cosinusului

Poligoane și Poliedre

PoligoanePatrulatereMozaicăriPoliedre
Plase și Secțiuni Transversale
În construcție
Prisme și Piramide
În construcție
Scalarea Formelor și a Solidelor
În construcție
Corpurile lui Platon

Cercuri și Pi

IntroducereGrade și RadianiTangente, Corzi și Arce
Teorema Cercului
În construcție
Poligoane ciclice
În construcție
Sfere, Conuri și CilindriSecțiuni conice

Non-Euclidean Geometry

Spherical GeometryMap ProjectionsHyperbolic GeometryMetric SpacesTopology
Higher Dimensions
În construcție

Algebră

Functions

Relations and Functions
În construcție
Graphing and Interpreting Functions
În construcție
Piecewise Functions
În construcție
Absolute Value Functions
În construcție
Inverse Functions
În construcție
Rates of Change
În construcție

Sequences and Patterns

IntroductionArithmetic and Geometric SequencesFigurate Numbers
Sequences as Functions
În construcție
Fibonacci NumbersSpecial SequencesPascal’s Triangle
Limits and Convergence
În construcție

Ecuații de gradul al doilea

Introducere
Expresii binomiale
În construcție
Rezolvarea ecuațiilor de gradul al doilea
În construcție
Soluțiile ecuației de gradul al doilea
În construcție
Graficul funcțiilor de gradul al doilea
În construcție
Mișcarea proiectilelor
În construcție
Mai multe aplicații
În construcție

Inequalities and Systems of Equations

Systems of Linear Equations
În construcție
Row Operations and Elimination
În construcție
Linear Inequalities
În construcție
Systems of Inequalities
În construcție
Quadratic Inequalities
În construcție

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and Decay
În construcție
Comparing Models
În construcție
Compound Interest
În construcție
Population Dynamics
În construcție

Probabilități și Matematică Discretă

Probability

Introduction
Probability Trees and Venn Diagrams
În construcție
Conditional Probability
În construcție
The Monty Hall Problem
The Birthday Problem
În construcție
True Randomness

Statistics and Data

Casino Mathematics
Data Visualisation
În construcție
Center and Spread of Data
În construcție
Sampling and Estimation
În construcție
The Wisdom of Crowds
În construcție
Spreadsheets and Frequency Tables
În construcție
Linear Models
În construcție

Codes and Ciphers

Introduction
Binary Numbers
În construcție
Error Detection
În construcție
Secret Codes
În construcție
The Enigma
În construcție
Public Key Cryptography
În construcție

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and Dice
În construcție
The Winning Move
Random Walks
În construcție

Algebră și analiză

Polynomials

Introduction
În construcție
Zeros of Polynomials
În construcție
Sketching Polynomial Functions
În construcție
The Factor and Remainder Theorems
În construcție
Systems of Equations
În construcție

Function Transformations

Combining and Composing Functions
În construcție
Translating Functions
În construcție
Reflecting Functions
În construcție
Scaling Functions
În construcție
Inverse functions
În construcție

Rationals and Radicals

Rational and Irrational Numbers
În construcție
Rational Functions and Expressions
În construcție
Solving Rational Equations
În construcție
Exponent Laws
În construcție
Radical Functions
În construcție
Solving Radical Equations
În construcție

Exponentials and Logarithms

Exponential Growth and Decay
În construcție
Exponential Functions
În construcție
Introduction to Logarithms
În construcție
Laws of Logarithms
În construcție
The Number e
În construcție
Logarithmic Functions
În construcție

Sequences and Series

Sequences
În construcție
Series and Sigma Notation
În construcție
Arithmetic and Geometric Series
În construcție
The Binomial Theorem
În construcție

Logic, Sets and Proof

Logic and Paradoxes
În construcție
Axioms and Proof
În construcție
Proof by Induction
În construcție
Infinity and Hilbert’s Hotel
În construcție

Geometrie și Algebră liniară

Coordinate Geometry

Equations of Lines
În construcție
Parallel and Perpendicular Lines
În construcție
Equations of Circles
În construcție
Properties of Polygons
În construcție
Transformations
În construcție

Trigonometry

The Unit Circle Definition
În construcție
Graphs of Trigonometric Functions
În construcție
Amplitude, Frequency and Transformations
În construcție
Pythagorean Identities
În construcție
More Trigonometric Identities
În construcție
Inverse Trigonometric Functions
În construcție
Circular Motion
În construcție

Conic Sections and Polar Coordinates

Parametric Curves
În construcție
Circles and Ellipses
În construcție
Parabolae
În construcție
Hyperbolae
În construcție
Polar Coordinates
În construcție

Vectors

Introduction
În construcție
Vector Arithmetic
În construcție
Scalar Products and Equations of Planes
În construcție
Cross Products and Equations of Lines
În construcție
Geometry Problems
În construcție

Matrices

Transformations
În construcție
Matrix Arithmetic
În construcție
Determinants
În construcție
Matrix Inverses
În construcție
Cramer’s Rule and Gaussian Elimination
În construcție
Eigenvalues and Eigenvectors
În construcție

Complex Numbers

Introduction
În construcție
Complex Arithmetic
În construcție
Euler’s Formula
În construcție
Solving Polynomials
În construcție
De Moivre’s Theorem and Roots of Unity
În construcție

fractalii

IntroducereTriunghiul SierpinskiSetul Mandelbrot
Curbe de umplere spațială
În construcție

Analiză

Differentiation

Introduction
În construcție
Limits and Gradients
În construcție
Differentiation Rules I
În construcție
Differentiation Rules II
În construcție
Optimisation problems
În construcție

Integration

Introduction
În construcție
Integration Rules
În construcție
Definite Integrals and Areas under a Curve
În construcție
Improper Integrals
În construcție
Solids of Revolution
În construcție

Numerical Methods

Solving Equations Numerically
În construcție
The Newton-Raphson Method
În construcție
Numerical Integration
În construcție
Maclaurin and Taylor series
În construcție

Differential Equations

Simple Differential Equations
În construcție
First Order Separable Equations
În construcție
Second Order Differential Equations
În construcție
Homogenous Equations and Particular Integrals
În construcție
Simple Harmonic Motion
În construcție
Coupled Differential Equations
În construcție

Chaos Theory

Introduction
Mathematical Billiard
În construcție
The Three Body Problem
În construcție
Phase Space and Strange Attractors
În construcție
The Logistic Map
În construcție

Probabilități și Statistici

Random Variables

Introduction
În construcție
Discrete Random Variables
În construcție
Binomial and Poisson Distribution
În construcție
Continuous Random Variables
În construcție
The Normal Distribution
În construcție
The Central Limit Theorem
În construcție

Statistics and Hypothesis Tests

Sampling and Estimation
În construcție
Hypothesis Tests and Confidence Intervals
În construcție
Linear Models and Correlation Coefficients
În construcție
Contingency tables and Chi Squared Tests
În construcție
Bayesian Statistics
În construcție

Algorithms

Introduction to Computing
În construcție
Complexity and O Notation
În construcție
Sorting Algorithms
În construcție
Linear Programming and the Simplex Algorithm
În construcție
Graphs, Trees and Networks
În construcție

Machine Learning

Introduction
În construcție
Linear Regression
În construcție
Support Vector Machines
În construcție
Neural Networks
În construcție
Unsupervised Learning
În construcție